Enginyers

Serveis orientats a les necessitats professionals dels enginyers que ajuden a millorar la teva competitivitat

Des dels EIC oferim serveis orientats a les necessitats professionals dels enginyers que ajuden a millorar la teva competitivitat i, al mateix temps, et fan guanyar en tranquil·litat..

Responsabilitat civil professional

Els membres dels EIC gaudeixen d’una pòlissa col·lectiva que garanteix la seva responsabilitat civil professional en l’àmbit de l’enginyeria.

Directori d'enginyeries

Aquí podràs donar-te a conèixer als demés. El millor lloc per que et trobin, tant si ets un enginyer d’exercici lliure com si formes part d’una enginyeria.

Signatura electrònica

Un certificat digital permet identificar-se davant de tercers, signar documents mitjançant signatura electrònica i realitzar tràmits telemàtics de manera segura i amb plenes garanties legals.

Visats

Revisió documental dels treballs amb les garanties que estableix la Llei 25/2009 i el RD 1000/2010.

Certificat d'actuació professional

Control col·legial voluntari creat pels EIC l’any 2010 i que pot ser demanat voluntàriament pel col·legiat o associat.

Informes d’idoneïtat tècnica

Com a Entitat Acreditada per l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi pot emetre Informes d’acord amb l’Ordenança reguladora de les obres (ORPIMO).