Responsabilitat civil professional

10 poderoses raons per ampliar el teu capital de responsabilitat civil professional

FES LA TEVA AMPLIACIÓ ONLINE

La pòlissa, intermediada a través de Serpreco, corredoria dels enginyers, garanteix a les persones associades i col·legiades la seva responsabilitat civil professional que es pugui derivar d’errors professionals produïts durant la seva vida professional dins de l’àmbit de l’enginyeria industrial

Cobertura

La cobertura bàsica de la pòlissa de Serpreco per a persones col·legiades/associades és de 150.000 € per sinistre.

Voluntàriament, es pot ampliar aquesta cobertura bàsica en base a l’activitat professional que es desenvolupi. Les ampliacions es poden contractar individualment de forma esglaonada i comencen a partir dels 91.000 € de cobertura addicional.

En ambdós casos, per aquells treballs en que la documentació estigui visada o certificada amb el CAP, aquesta cobertura s’incrementarà en 150.000 euros per sinistre.

Franquícia

Franquícia Observacions
0 € Per a les enginyeres i enginyers assegurats que tinguin contractada ampliació i visin-certifiquin el treball.
1.500 € Per a l’enginyer/a que tingui sols la RCP bàsica (límit general).
600 € Per a l'enginyer/a assegurat que contracti límits voluntaris o visi o certifiqui el seu treball i per a les enginyeres i enginyers col.legiats que treballin en una enginyeria que tingui cobertura de RCP per a l'enginyer/a i la pòlissa sigui gestionada per Serpreco, encara que no tingui ampliació contractada.
12.000 € Per a l'enginyer que havent de visar, no ho faci, encara que tingui RCP ampliació contractada o cobertura per l'enginyeria on treballi.
6.000 € Per als treballs que hagin d’estar certificats amb el Certificat d’Actuació Professional del COEIC i no ho estiguin, encara que l’enginyer tingui contractada ampliació o cobertura per l’enginyeria on treballi. Consulta la taula.


Pots consultar la Taula de treballs que s’han de visar/certificar per tal de rebaixar la franquícia en cas de sinistre aquí.

Aquells treballs que hagin estat visats o certificats amb el CAP (Certificat d’Actuació Professional) tenen una cobertura addicional de 150.000€, que s'afegeix a la bàsica o a la cobertura individual en el cas de tenir contractada una amplicació.

Des del COEIC també recomanem certificar qualsevol actuació professional de l’enginyer, com per exemple:

  • Treballs derivats de l’aplicació de legislació europea, i que acaben amb un auto certificat o declaració de conformitat a legislació i normes, i que acostuma a signar el responsable tècnic de l’empresa. Aquest responsable pot ser un enginyer industrial. Un exemple seria el Marcatge CE.
  • Comunicació d’encàrrecs professionals o d’inici d’activitat: des del COEIC aconsellem registrar i certificar l’inici de totes aquelles actuacions professionals que no requereixen ser documentades en fase prèvia amb l’objectiu de poder obtenir el millor suport davant possibles incidents futurs.

Més informació a la  web de Serpreco.

Impresos

En aquest apartat podeu consultar la pòlissa que hi ha actualment contractada amb Lloyd's i l'assegurança col·lectiva. (Per veure aquests documents cal estar logat)

*Assegurança Intermediades per Serpreco, Corredoria d’Assegurances, S.A., vinculada a la Mútua dels Enginyers. Responsabilitat Civil i Caució concertades. Núm. J00609 Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances.

Necessites més informació?