Empresa

Avantatges directes per a la teva empresa en aquells aspectes on més ho necessita

Proposem avantatges directes per a la teva empresa en aquells aspectes on més ho necessita: ofertar i redactar projectes d’enginyeria. I, per suposat, complint sempre amb la normativa legal que us afecta.

Societats professionals

Informació de com regular legalment l’exercici comú de la professió i l’actuació comuna dels equips professionals.

Avals

Des del Col·legi i la Mútua d’Enginyers t’oferim el Servei d’Avals per licitació i adjudicació de concursos d’obra pública i així poder presentar-te a concursos públics.

Directori d'enginyeries

Aquí podràs donar-te a conèixer als demés. El millor lloc per que et trobin, tant si ets un enginyer d’exercici lliure com si formes part d’una enginyeria.