Impresos

En aquest apartat podreu trobar tots aquells impresos necessaris per als diferents tràmits administratius en l'exercici professional dels enginyers. Es tracta de tot un seguit de fitxers en format word o excel els quals us podeu descarregar per el vostre propi ús.

Tots aquests fitxers incorporen la capçalera amb l'escut en color del col·legi. Us recomanem que feu servir una impressora en colors per tal d'aconseguir un millor resultat.

1. Impresos generals

Títol CAT ES
Full de sol·licitud de servei Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Sol·licitud Visat Client Microsoft Office document icon Document  
Anul·lació visat  Microsoft Office document icon Document  
Justificació direcció d'obra pendent Microsoft Office document icon Document  
Full d'encàrrec Office spreadsheet iconDocument  
Certificat Microsoft Office document icon Document Office spreadsheet icon Documento
Full de suggeriments Microsoft Office document icon Document  
Declaració de dades Microsoft Office document icon Document  
Sol.licitud de llibres d'ordres i d'incidències Microsoft Office document icon Document  

2. Impresos d'activitat

Títol CAT ES
Assumeix de direcció d'activitats Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Certificat final d'activitats Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Certificat tècnic d'activitat Microsoft Office document icon Document  
Certificat tècnic d'activitat segons art. 32 de la llei 18/2020 Microsoft Office document icon Document  
Certificat mesures contra incendi Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Certificat canvi de titular Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Renúncia de direcció d'activitat Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento

3. Impresos d'obres

Títol CAT ES
Assumeix de direcció d'obra Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Certificat final d'obra Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Justificant falta estudi geotècnic Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Renúncia de direcció d'obra Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Programa de control de qualitat Microsoft Office document icon Document  
Certificat per escriptura d'obra nova Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Acta paralització temporal d'obra Microsoft Office document icon Document  

4. Impresos d'instal·lacions

Títol CAT ES
Assumeix de direcció d'instal·lació Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Certificat final d'instal·lació Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Renúncia de direcció d'instal·lació Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento

5. Impresos de seguretat i salut

Títol CAT ES
Assumeix de coordinació de seguretat i salut  Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Justificant falta d'estudi de seguretat i salut Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Renúncia a la coordinació de seguretat i salut Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento
Avís previ Microsoft Office document icon Document Microsoft Office document icon Documento