RA - Signatura Electrònica

Documents electrònics signats per una autoritat de certificació

Què és un certificat digital?

Un certificat digital és un document digital expedit per una Autoritat de Certificació (Firmaprofesional) que permet identificar-se davant de tercers, signar documents mitjançant signatura electrònica i realitzar tràmits telemàtics de manera segura i amb plenes garanties legals.

Disposar d'un certificat digital suposa un estalvi de temps, desplaçaments i costos.

Font: www.firmaprofesional.com

Quines garanties té l'ús del certificat?

 • La identficació de l'emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.
 • La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
 • El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.
 • La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.

Quins tràmits puc realitzar amb el meu certificat digital?

Podeu consultar tots els tràmits aquí.

Com puc obtenir el certificat?

 1. Omplir la sol·licitud i enviar-la signada a ra@serveis.eic.cat o bé per fax al 93.310.06.81
 2. Des del Col·legi ens posarem en contacte amb tu per donar-te data i hora per venir a realitzar la descàrrega del certificat. Aquesta ha de ser obligatòriament presencial.
 

Per qualsevol consulta contacta amb nosaltres a:

Autoritat de Registre
93.502.90.88
ra@serveis.eic.cat

Quins tipus de certificats digitals facilita el COEIC?

Descripció Validesa Sol·licitud
Certificat corporatiu de col·legiat

Identifica al titular com a professional col•legiat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Permet realitzar tràmits al Col•legi Professional o a les Administracions Públiques. Imprescindible per realitzar el tràmit de visat-e.

Més informació

Requisits:

 • Ser enginyer industrial i estar col·legiat
 • Presentar el DNI o el Passaport en vigor el dia de la descàrrega del certificat
 • Presentar la Sol·licitud de "certificat digital - col·legiat" signada

 

Preus (Sense IVA):

 • 1r any (alta emissió): 32,00 € 
 • 2n any (manteniment): 22,00 € 
 • 3r any (manteniment): 22,00 € 
 • 4rt any (renovació): 22,00 € 
 • Targeta criptogràfica: 18,00€ 
 • Lector de targetes: 15,00€
3 anys Sol·licitud
Certificat corporatiu de persona física
 1. Identifica al titular com apersona vinculada a un enginyer/a col·legiat/da, ja sigui com a empleat, associat, col·laborador, client o proveïdor.
  Més informació
   
 2. Identifica a l'enginyer/a titular com a persona física que està donada d'alta en règim d'autònom.
  Més informació

Requisits:

 • Presentar el DNI o el Passaport en vigor de la persona física vinculada.
 • Presentar la "Sol·licitud de certificat digital - persona física" signada.

Preus (Sense IVA):

 • 1r any (alta emissió): 32,00 €
 • 2n any (manteniment): 22,00 €
 • 3r any (manteniment): 22,00 €
 • 4rt any (renovació):   22,00 €
 • Targeta criptogràfica: 18,00€
 • Lector de targetes: 15,00€
3 anys

 

 

Sol·licitud

 

 

 

Certificat corporatiu de representant legal

El titular d'aquest certificat és una persona física que ostenta la condició de representant legal d'una organització. D'aquesta manera, el titular pot actuar en l'àmbit telemàtic com a representant legal d'una organtizació davant l'Administració Pública.

Per a societats mercantils amb algun enginyer/a col·legiat/da, tant si l'administrador és enginyer/a com si no ho és.

Més informació

Requisits:

 • La societat sol·licitant ha de tenir en plantilla un enginyer/a col·legiat/da.
 • Personar-se com a representant legal (adminsitrador únic o apoderat general)
 • Presentar la "Sol·licitud de certificat digital - representant legal" signada.
 • Aportar tota la documentació que es detalla a la sol·licitud.

 

Preus (Sense IVA):

 • 1r any (alta emissió): 32,00 €
 • 2n any (manteniment): 30,00 €
 • 3r any (renovació): 30,00 €
 • Targeta criptogràfica: 18,00€
 • Lector de targetes: 15,00€
2 anys

Sol·licitud