Enginyers

Descobreix els serveis orientats a les necessitats professionals dels enginyers que ajuden a millorar la teva competitivitat.

Explora els serveis per a enginyers

Empresa

Proposem avantatges directes per a la teva empresa en aquells aspectes en què més ho necessita.

Explora els serveis per a empreses

Visats

Aplicació telemàtica per tal de poder certificar els teus treballs amb el Visat o el CAP sense moure’t del despatx.

Accedeix a l'aplicació de visats

L’any 2010, es va aprovar el Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial obligatori, on s’estableix la relació de treballs que obligatòriament han d’estar visats per un Col·legi Professional, deixant la resta de treballs com visats voluntaris i a sol·licitud expressa del propi promotor de les mateixes.

A partir d’aquella data, el Col·legi va començar a oferir altres tipus de Certificacions que serveixen d’alternativa al visat voluntari. El més important és el Certificat d’Actuació Professional (CAP), que proporciona les mateixes garanties que el Visat (garanties tant per l’enginyer com pel promotor i l’Administració), però amb el gran avantatge de que el pot sol•licitar directament l’Enginyer.

A més de la millora de qualitat documental que proporciona el Servei de Certificació, garanteix la seguretat de tots els agents gràcies a l’increment de la cobertura de Responsabilitat Civil Professional que porta associat la certificació.

Serveis

Certificat d’actuació professional (CAP)

Control col·legial voluntari creat pels EIC l’any 2010 i que pot ser demanat voluntàriament pel col·legiat o associat.

Més informació

Visats

Revisió documental dels treballs amb les garanties que estableix la Llei 25/2009 i el RD 1000/2010 .

Més informació

Responsabilitat civil professional (RCP)

Els membres dels EIC gaudeixen d’una pòlissa col·lectiva que garanteix la seva responsabilitat civil professional en l’àmbit de l’enginyeria.

Més informació

Informes d'idoneïtat tècnica (IIT)

Com a Entitat Acreditada per l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi pot emetre Informes d’acord amb l’Ordenança reguladora de les obres (ORPIMO).

Més informació

Signatura electrònica

Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l'utilitzin una sèrie de manifestacions que s'hi contenen.

Més informació

Recursos per a projectistes

Posem a la teva disposició, i de forma ordenada, els documents i la normativa d’aplicació per facilitar-te el treball.

Més informació

Promocions actuals

Un servei professional i ràpid amb una excel.lent atenció a l’enginyer.

Gabriel Conesa

Enginyer de Lliure Exercici

El servei de certificació del COEIC dóna a la nostra enginyeria la garantia d’una feina ben feta en base a la reglamentació vigent davant l’Administració. Per això certifiquem tots els nostres projectes. A més, millora les condicions de la pòlissa de RCP

Marta Guash

Enginyera a Área Guasch Ingeniería, SLP

El servei de certificació proporciona un valor afegit de la feina realitzada cap als nostres clients. Els dóna la tranquil·litat que el treball realitzat està sota la normativa vigent alhora que és reconegut per una entitat de prestigi de l'enginyeria

Josep Zaldívar

Cap de projectes d’enginyeria

El nostre equip

Seu Barcelona
Delegació Vallès
Demarcació Catalunya Central
Demarcació Girona
Demarcació Lleida
Demarcació Tarragona