Recursos per a projectistes

1. Construcció i urbanisme

2. Eficiència Energètica

3. Seguretat i Salut

4. Instal.lacions Contra Incendis

5. Activitats

Guions de contingut

 1. Infodoc 07. Projectes d’Activitats: Atribucions i Responsabilitats
 2. Guió de continguts per a projectes d’activitats
 3. Dossier Acció Professional 04: Manual de bones pràctiques per a la redacció de projectes d’activitats

Normativa relacionada

Formació

Plans d’autoprotecció

Taules

6. Projectes d'Instal.lacions

Guions de contingut

 1. Guió de continguts per a projectes d’instal•lacions petrolíferes
 2. Guió de continguts per a projectes d’instal•lacions de grues torre
 3. Guió de continguts per a projectes d’instal•lacions de gasos combustibles
 4. Guió de continguts per a projectes d’instal•lacions d’emmagatzematge de productes químics
 5. Guió de continguts per a projectes d’instal•lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT)
 6. Guió de continguts per a projectes d’instal•lacions elèctriques de Alta Tensió (AT)
 7. Guión de contenidos del Consejo para instalaciones térmicas en los edificios. (Àmbit estatal)
 8. Guió de contingut per a projectes d’instal•lacions tèrmiques segons el nou RITE
 9. Guió de continguts per equips a pressió
 10. Guió de continguts per a projectes d'instal•lacions frigorífiques
 11. Guión de contenidos del Consejo para proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión. (Àmbit estatal)

Formació

Taules

7. Dossiers d'acció professional

Dossiers

 1. Marc conceptual en matèria de riscos laborals viaris
 2. La formació en matèria de riscos laborals viaris
 3. Aïllament acústic
 4. Serveis Jurídics. Preguntes i Respostes
 5. Manual de bones pràctiques per a la presentació de projectes d’activitats
 6. Emissió acústica en activitats industrials.Anàlisi freqüencial
 7. Qualitat acústica en l’edificació Instal·lacions d’ascensors Sorolls en les instal·lacions d’aigua. Recomanacions per evitar-los
 8. Gestió del coneixement a l’enginyeria
 9. Guia de disseny per a l’enginyer projectista. Instal·lacions en establiments de restauració: Ventilació i Protecció Contra Incendis.
 10. Guia de tramitació d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 11. Guia de disseny per a l’enginyer projectista. Instal·lacions en Aparcaments: Ventilació i Protecció Contra Incendis
 12. Els Enginyers Industrials a l’Administració Local. Primera part: Situació actual
 13. Guia de Tramitació i Elaboració de Projectes de Construcció
 14. Consulta a l'expert. Preguntes més freqüents
 15. Cost-benefici de la prevenció de riscos lavborals viaris (PRLV)
 16. Plans de mobilitat d'empresa en la prevenció de riscos laborals viaris

8. Aplicació de Certificació