Avals per a concursos públics

Necessites un aval per presentar-te a un concurs?

A partir d’ara el COEIC i La Mútua t’ofereixen el Servei d’Avals per a concursos públics

Quin és el seu abast?

Es poden sol·licitar avals per licitació i adjudicació* de concursos públics (obra pública i altres) de l’administració estatal, de les administracions autonòmiques i de les administracions locals.

*segons import de l'aval

Qui pot accedir al servei?

Aquest servei s’ofereix tant a empreses, amb la condició d’empresa adherida, com a enginyers d’exercici lliure.

Si encara no és empresa adherida pot sol·licitar-ho a emp.adherida@serveis.eic.cat

Com accedeixo al servei?

1r Pas. Donar-se d’alta al servei

Cal adreçar un mail a l'Àrea de Serveis del Col·legi (certificacio@serveis.eic.cat ) indicant que us voleu donar d'alta al Servei d'Avals. Cal adjuntar Còpia de la renda (en el cas dels enginyers d’exercici lliure) o escriptures (en el cas d'empresa adherida).Les empreses adherides i els enginyers d’exercici lliure que vulguin tenir accés a aquest servei hauran d’abonar una quota anual de 60€. Si teniu intenció d’utilitzar el servei, s’aconsella fer el tràmit sense esperar a necessitar l’aval, per tal d’agilitar el tràmit posterior.

2n Pas. Sol·licitar un aval per a un concurs determinat

Enviar a la Mútua el model de sol·licitud amb les dades del concurs.

Cada aval sol·licitat té un cost en funció de l'import, que serà abonat directament a  La Mútua d'enginyers, previ a la seva formalització.

Quant es triga en obtenir?

Si ja t’has donat d’alta prèviament al servei, el termini de concessió pels avals per licitació és d’un màxim de 48 hores. Pels avals per execució el termini màxim és de 4 dies.